Публічна оферта Інтернет-ресурсу mathresources.xyz

Цей ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ОБУМОВЛЕНІ БУДЬ-ЯКИМИ РІВНЯМИ (надалі по тексту – Договір) встановлює порядок користування авторськими матеріалами Інтернет-ресурсу https://mathresources.xyz (надалі по тексту – Інтернет-ресурс), а також ініціювання доступу до матеріалів, що розміщені на Інтернет-ресурсі.

1. Визначення термінів

Акцепт – прийняття Публічної пропозиції Замовником шляхом оформлення замовлення щодо придбання Контенту на Інтернет-ресурсі в розділі «Оформлення замовлення» та оплати замовлення Замовником. Акцепт набирає чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати замовлення.

Особистий кабінет– частина Інтернет-ресурсу, доступ до якої Замовник отримує після реєстрації даних про себе. В Особистому кабінеті Замовник може редагувати свої контактні дані, а також має доступ до перегляду переліку попередніх замовлень та доступ до файлів Контенту, придбаного на Інтернет-ресурсі.

Замовник – дієздатна фізична особа або юридична особа, що використовує Інтернет-ресурс, створила обліковий запис (зареєструвалась) на Інтернет-ресурсі та придбаває чи має намір придбати Контент, інформація про який розміщена на Інтернет-ресурсі.

Виконавець – фізична особа-підприємець Маліков Володимир Юрійович, що розміщує на Інтернет-ресурсі інформацію з Публічною пропозицією придбати Контент на умовах Публічного договору.

Публічна пропозиція — пропозиція укласти Публічний договір, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, зроблена Виконавцем шляхом розміщення на Інтернет-ресурсі інформації про Контент, Публічної оферти, Політики конфіденційності та іншої інформації щодо умов придбання та використання Контенту.

Публічний договір – договір, укладений на умовах, визначених Публічною пропозицією, за яким Замовник сплачує визначену грошову суму за надання йому доступу до Контенту, а Виконавець зобов’язується надати Замовникові доступ до Контенту із можливістю його завантаження на пристрій Замовника.

Інтернет-ресурс – сукупність сторінок і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою https://mathresources.xyz, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та призначений забезпечення функціонування інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ шляхом для надання розміщення Виконавцем інформації про Контент та можливості оформлення замовлення Замовником, оплати замовлень, доступу до Контенту тощо, відповідно до умов Публічного договору.

Сторони – Виконавець та Замовник.Контент – освітні матеріали у вигляді електронної книги чи архівного файлу, що містить електронні файли, які запропоновані для придбання Виконавцем та інформація про які розміщена на Інтернет-ресурсі.

2. Загальні положення

2.1. Інтернет-ресурс MATHRESOURCES.XYZ є платформою для розміщення Виконавцем пропозицій про надання Контенту та забезпечує можливість Замовнику робити замовлення обраного Контенту, проводити оплату за нього та отримувати доступ до завантаження файлів придбаного Контенту на свій пристрій.

2.2. Надання Контенту через інтернет-ресурс MATHRESOURCES.XYZ та його подальше використання Замовником здійснюється на умовах, визначених Виконавцем в Публічній пропозиції. Акцептуючи Публічну пропозицію, Замовник підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами, що передбачені Виконавцем в Публічній пропозиції.

2.3. Публічна пропозиція щодо придбання Контенту може бути відкликана Виконавцем до моменту Акцепту.

2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Публічної оферти. Зміни до Публічної оферти набирають чинності з моменту опублікування шляхом розміщення їх на Інтернет-ресурсі і застосовуються до будь-якого Публічного договору, укладеного після їх публікації.

2.5. Інформація про Контент, що розміщена на Інтернет-ресурсі, є динамічною. Виконавець в будь-який момент, без попереднього повідомлення про це, має право вносити зміни до інформації про Контент та інших сторінок на Інтернет-ресурсі.

2.6. Будь-які описи та інша інформація про Контент, що представлені на Інтернет-ресурсі, носять інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, що у вичерпний спосіб передають всі властивості і характеристики Контенту. У разі виникнення у Замовника будь-яких питань, що стосуються характеристик Контенту, йому необхідно звернутися за консультацією до представника Виконавця до здійснення замовленням Контенту.

2.7. Замовник гарантує Виконавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Публічного договору відповідно до його умов.

2.8. Акцепт Замовником Публічної пропозиції, відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається повним і безумовним прийняттям усіх умов, що передбачені Публічною пропозицією, та підтвердженням того, що Замовник повністю приймає на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Інтернет-ресурсу і укладення Публічного договору, в тому числі згодою Замовника на розсилку йому Виконавцем SMS-повідомлень, електронних листів про статус його замовлення та інших дій, які можуть бути здійснені Виконавцем і не суперечитимуть умовам Публічного договору.

3. Предмет Публічного договору

3.1. На підставі Публічного договору та відповідно до його умов Виконавець зобов’язується за плату надати Замовникові доступ до Контенту із можливістю його завантаження на пристрій Замовника.

3.2. Контент представлений у вигляді файлу у відповідному форматі та супроводжується назвою, зображенням його обкладинки, описом його характеристик та іншою подібною інформацією.

3.3. Контент є об’єктом авторського права, що охороняється на основі національного законодавства України та чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.4. Суб’єктом авторських прав на Контент є Виконавець або особа, яка на підставі укладеного з Виконавцем договору надала йому право (ліцензію) на розповсюдження Контенту. 3.5. Придбаний на підставі Публічного договору Контент призначений для використання його Замовником виключно  в особистих некомерційних цілях шляхом перегляду (роздрукування) на пристрої (обладнанні) Замовника.

4. Ціна Контенту

4.1. Ціна Контенту на Інтернет-ресурсі зазначається в національній валюті України – гривні та є дійсною на момент оплати замовлення.

4.2. Ціна Контенту включає усі податки, збори та обов’язкові платежі, передбачені податковим законодавством. Комісійні та інші подібні платежі на користь оператора з прийому і проведення платежів, послугами якого скористався Замовник при оплаті замовлення, в ціну Контенту не включаються і сплачуються Замовником окремо за його рахунок.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Контент. Зміна ціни не стосується Замовника, який до моменту  опублікування такої зміни на Інтернет-ресурсі повністю оплатив замовлення.

4.4. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати на певний Контент знижки та (або) оголошувати на визначені ним категорії Контенту чи на весь його асортимент розпродаж. При цьому Виконавець визначає період дії таких знижок та (або) розпродажу та інші умови їх використання. 4.5. Виконавець має право запроваджувати знижки при придбанні Контенту для постійних клієнтів та в інших випадках, визначаючи при цьому умови їх дії та використання.

5. Порядок оформлення замовлення та здійснення оплати

5.1. Замовник самостійно здійснює оформлення замовлення на обраний ним Контент на Інтернет-ресурсі після ознайомлення із інформацією про Контент, ціною та іншими умовами його придбання, отримання доступу та подальшого використання.

5.2. Оформлення замовлення здійснюється Замовником на Інтернет-ресурсі шляхом додавання обраного Контенту у віртуальний «Кошик» та натискання кнопки «Оформити замовлення».

5.3. При оформлені замовлення на Інтернет-ресурсі Замовник зобов’язаний надати про себе наступну актуальну контактну інформацію: «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «Номер телефону» та «Адреса електронної пошти».

5.4. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та (або) надання неповних даних в полях «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «Номер телефону» та «Адреса електронної пошти», Виконавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

5.5. Після внесення контактної інформації та вибору способу оплати Замовник для отримання доступу до файлів Контенту повинен здійснити онлайн оплату замовленого Контенту банківською карткою Visa або MasterCard через одного з операторів з прийому і проведення платежів, що представлені на Інтернет-ресурсі, і якого Замовник обирає самостійно.

5.6. Публічний договір вважається укладеним з моменту повної оплати замовлення Замовником. Оплата вважається такою, що здійснена Замовником, з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.7. Оплата Замовником замовлення вважається вчиненням дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір і є відповіддю особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт), в розумінні ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

5.8. Після здійснення Замовником оплати за Контент та неможливості завантажити Контент з технічних чи будь-яких інших причин Замовником (що виникли на стороні та з вини Замовника), повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а Контент буде вважатися таким, що наданий належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Виконавцем був наданий неробочий файл, який неможливо відтворити чи зберегти (якщо це доведено після перевірки Виконавцем) та у разі, якщо Виконавець не може здійснити заміну такого файлу.

5.9. Не підлягає поверненню та обміну оплачений Замовником Контент належної якості, який не підійшов Замовникові з точки зору його жанру, змісту, оформлення, літературно-художньої цінності, тощо.

6. Завантаження Контенту та правила його використання

6.1. Надання доступу до завантаження файлів Контенту (електронних книг чи архивів) надається Замовнику тільки після повної оплати такого Контенту.

6.2. Після здійснення оплати  Виконавець в межах нормально необхідного для цього часу надає Замовнику доступ до Контенту з можливістю його завантаження в Особистому кабінеті.

6.3. Контент зберігається у Особистому кабінеті у відповідному розділі без обмеження у часі. З моменту надання доступу до Контенту в Особистому кабінеті з можливістю його завантаження вважається, що обов’язок Виконавця за Публічним договором виконаний належним чином.

6.4. Файл Контенту надається для завантаження Замовником у тому вигляді, у якому він був отриманий від суб’єкта авторського права на Контент.  Можливими форматами файлів Контенту можуть бути: EPUB, MOBI, PDF та MP3. Для завантаження будуть доступні ті формати Контенту, які були зазначені в описі Контенту на момент оплати замовлення.

6.5. Замовник зобов’язується використовувати Контент, доступ до якого був наданий Виконавцем відповідно до умов Публічного договору, лише в особистих некомерційних цілях.

6.6. На підставі Публічного договору Виконавець надає Замовникові невиключне право використовувати Контент виключно шляхом його завантаження (скачування) на пристрій Замовника і зберігання на такому пристрої з метою  читання тексту електронної книги чи її роздрукування як частково, так і повністю.

6.7. Замовникові забороняється передача Контенту третім особам шляхом копіювання, завантаження, поширення чи розповсюдження у будь-якій іншій формі.

6.8. У файлах Контенту Виконавець вміщує спеціальні ідентифікатори (watermark), які є унікальними для кожного окремого замовлення, і згідно з яким можна визначити факт їх неправомірного використання Замовником, у тому числі поширення файлів в Інтернеті, після їх правомірного придбання (завантаження).

6.9. Недотримання Замовником вимог п.п. 6.5.–6.8. Публічної оферти є порушенням авторських прав Виконавця та (або) інших правоволодарів на Контент, який пропонується до придбання та (або) який придбаний Замовником в Інтернет-ресурсі MATHRESOURCES.XYZ. Замовник особисто несе відповідальність за вказані правопорушення та інші порушення авторських прав на Контент відповідно до Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права» та інших актів законодавства України.

6.10. У разі виявлення фактів неправомірного використання Контенту, про що буде свідчити ідентифікатор (watermark), Виконавець залишає за собою право вживати заходів, спрямованих на реалізацію цивільно-правового захисту авторських прав на Контент (ст.ст. 16, 431–432 Цивільного кодексу України; ст.ст. 50–53 Закону України «Про авторське право і суміжні права») та притягнення винних осіб до адміністративної (Стаття 512. Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності») чи кримінальної (ст. 176 Кримінального Кодексу України – «Порушення авторського права і суміжних прав») відповідальності.

7. Зобов’язання сторін та правові наслідки їх порушення

7.1. Виконавець вживає усіх залежних від нього розумних заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Публічним договором, а також за шкоду, завдану у зв’язку з цим, внаслідок, але не обмежуючись:

 • неправомірними діями третіх осіб;
 • збоями в роботі Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ, зумовленими помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Інтернет-ресурсу;
 • відсутністю інтернет-з’єднань між пристроєм Замовника і сервером Інтернет-ресурсу, а також між сервером Інтернет-ресурсу і мережею Інтернет;
 • проведенням державними органами та іншими належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу Інтернет-ресурсу;
 • виконанням оновлень програмного забезпечення Інтернет-ресурсу.

7.2. З метою недопущення неавторизованого автоматичного сканування Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ, а також використання Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ з метою проведення шахрайських та інших протиправних дій, у разі наявності обґрунтованої підозри у зловживаннях з боку Замовника щодо використання Cайту Виконавець має право:

 • заблокувати доступ Замовнику до Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ;
 • скасувати всі замовлення Замовника, в тому числі оплачені, що здійснені шляхом використання неавторизованого доступу;
 • вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок неавторизованого доступу до Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ.

7.3. Виконавець не відповідає за будь-які витрати та збитки Замовника, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які можуть бути нанесені Замовнику внаслідок використання Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ.

7.4. Виконавець не відповідає за невідповідність пристрою та (або) програмного забезпечення Замовника вимогам, необхідним для завантаження та (або) використання Контенту.

7.5. Виконавець не відповідає перед Замовником за зміст Контенту.

7.6. Виконавець не відповідає за шкоду, яка була завдана Замовнику внаслідок неналежного використання ним Контенту, замовленого в Інтернет-ресурсі MATHRESOURCES.XYZ.

7.7. Замовник зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують норми національного законодавства України та/або чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у сфері інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ і його сервісів.

7.8. Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про несанкціонований доступ до Особистого кабінету третіми особами. Для такого повідомлення Замовник повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними в Інтернет-ресурсі MATHRESOURCES.XYZ.

7.9. Замовник не має права передавати право користування власним Особистим кабінетом третім особам. Замовник особисто відповідає за наслідки передання логіна та (або) пароля третім особам.

7.10. У разі виявлення фактів передачі Замовником даних Особистого кабінету третім особам або фактів колективного користування Особистим кабінетом, Виконавець має право:

 • заблокувати Особистий кабінет;
 • скасувати всі замовлення Замовника, в тому числі оплачені, що здійснені через Особистий кабінет;
 • вимагати від Замовника відшкодування збитків, завданих внаслідок неавторизованого доступу до Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ.

7.11. Коментарі та інші записи Замовника на Інтернет-ресурсі не повинні містити нецензурних та лайливих висловлювань, образ щодо працівників Виконавця та третіх осіб чи порушувати інші вимоги законодавства України та моральні засади суспільства. У разі порушення Замовником цих вимог Виконавець має право заблокувати Особистий кабінет.

7.12. Використання будь-яких матеріалів та (або) елементів Інтернет-ресурсу без письмової згоди Виконавця не допускається. При здійсненому за письмовою згодою Виконавця  використанні матеріалів та (або) елементів Інтернет-ресурсу, обов’язковим є відповідне посилання на нього.

7.13. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Замовник, повністю несуть оператори з прийому і проведення платежів, послугами яких скористався Замовник при оплаті замовлення. Виконавець не  відповідає перед Замовником за дії зазначених установ.

7.14. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили..

7.15. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань за Публічним договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

8. Використання персональних даних Замовника

8.1. Надаючи свої персональні дані на Інтернет-ресурсі, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та приймає положення «Політика конфіденційності», яке розміщено на Інтернет-ресурсі за адресою https://mathresources.xyz/privacy-policy.

9. Строк дії Публічного договору

9.1. Публічний договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Публічним договором.

10. Інші умови

10.1. Всі правила, умови та вимоги щодо здійснення відповідних дій та виконання відповідних операцій, розміщені у відповідних розділах Інтернет-ресурсу, є невід’ємними частинами Публічного договору, що визначають зобов’язання для обох Сторін.

10.2. У разі наявності розбіжностей між умовами Публічної оферти, з одного боку, та розміщеними у відповідних розділах Інтернет-ресурсу правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти, з іншого боку, Сторони керуються розміщеними у відповідних розділах Інтернет-ресурсу умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти.

10.3. Відносини між Виконавцем і Замовником  регулюється Публічним договором, а також  Цивільним кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію» та іншими актами законодавства України.

10.4. На відносини за участю Замовника-фізичної особи, який придбаває чи має намір придбати Контент не у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, поширюється дія законодавства про захист прав споживачів.

10.5. Виконавець і Замовник підтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв’язку (SMS і т.д), додатків, оголошень та (або) повідомлень. Замовник погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

10.6. Перед укладенням Публічного договору Замовник зобов’язаний  уважно ознайомитися з умовами Публічної оферти та з розміщеними на Інтернет-ресурсі правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти. Укладення Публічного договору Замовником засвідчує його повну  обізнаність та згоду з умовами Публічної оферти та з розміщеними на Інтернет-ресурсі правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти.

Виконавець:

Фізична особа-підприємець: Маліков Володимир Юрійович
Місце реєстрації: м.Світловодськ, вул.Героїв України, буд.1
РНОКПП: 2839607114
Електронна адреса Інтернет-ресурсу: https://mathresources.xyz
Електронна пошта: info@mathresources.xyz