Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства України, шляхом розміщення Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі «Політика конфіденційності»), ФОП Маліков Володимир Юрійович визначає порядок отримання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання Користувачем (Замовником) Сайту https://mathresources.xyz. Останнє оновлення: 28 грудня 2023 р.

1. Визначення термінів

Адміністрація Сайту – особи, уповноважені управляти Сайтом, діють від імені Виконавця, організовують і (або) здійснюють обробку Персональних даних, визначають цілі обробки, а також склад Персональних даних, які підлягають обробці, операції, що здійснюються з Персональними даними.

Виконавець – фізична особа-підприємець Маліков Володимир Юрійович, що розміщує на Сайті інформацію з Публічною пропозицією придбати Контент на умовах Публічного договору.

Замовник – дієздатна фізична особа або юридична особа, що використовує Сайт, створила обліковий запис (зареєструвалась) на Сайті та придбаває чи має намір придбати Контент, інформація про який розміщена на Сайті.

Контент – електронна книга або електронний архів, які запропоновані для придбання Виконавцем та інформація про яку розміщена на Сайті.

Конфіденційність Персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією Сайту вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта Персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач Сайту – дієздатна фізична особа або юридична особа, особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

Обробка Персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Сайт – сукупність сторінок і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою https://mathresources.xyz, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та призначений забезпечення функціонування Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ шляхом для надання розміщення Виконавцем інформації про Контент та можливості оформлення замовлення Замовником, оплати замовлень, доступу до Контенту тощо, відповідно до умов Публічного договору.

Cookies – невеликий фрагмент даних, які були відправлені веб-сервером і зберігаються на комп’ютері користувача, а також пересилаються веб-клієнтом або веб-браузером веб-сервера в HTTP-запиті при відкритті сторінки конкретного Сайту.

2. Предмет Політики конфіденційності

2.1. Користуючись Сайтом або придбаваючи Контент, пропонований на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання у формі реєстрації і (або) оформленні замовлення, Користувач (Замовник), відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду Виконавцю та Адміністрації Сайту на обробку Персональних даних Користувача (Замовника), вказаних у реєстраційній формі (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти).

2.2. Персональні дані Користувача (Замовника) є конфіденційною інформацією. Збір і подальша обробка Персональних даних здійснюється Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору Персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

2.3. Користуючись Сайтом або придбаваючи Контент, пропонований на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання у формі реєстрації і (або) оформленні замовлення, Користувач (Замовник) дає свою згоду Адміністрації Сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення Персональних даних, зазначених у реєстраційній формі.

2.4. Користувач (Замовник) також дає згоду на використання його Персональних даних для обробки Замовлень на придбання Контенту, отримання комерційних електронних повідомлень рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Інтернет-ресурсу MATHRESOURCES.XYZ.

2.5. Користувач (Замовник) підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація Сайту має право взаємодіяти з Користувачем (Замовником) шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, зокрема, таких як поштова розсилка, електронна пошта, SMS-повідомлення та інше.

2.6. У разі зміни своїх Персональних даних Користувач (Замовник) повинен надати Виконавцю оновлену інформацію шляхом внесення змін у відповідний розділ Облікового запису Користувача (Замовника) на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Виконавець не несе відповідальності за негативні для Користувача (Замовника) наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних.

3. Мета збору та обробки Персональних даних

3.1. Виконавець використовує Персональні дані Користувача (Замовника) для таких цілей:

  • забезпечення доступу Користувача (Замовника) до ресурсів Сайту;
  • ідентифікації Користувача (Замовника), який зареєструвався на Сайті, для оформлення замовлення та доступу до його Особистого кабінету;
  • надання Користувачу (Замовнику) інформації про стан оформленого ним замовлення;
  • надання Користувачу (Замовнику) ефективної клієнтської та технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
  • надання Користувачу (Замовнику) з його згоди інформації про оновлення Контенту, про спеціальні пропозиції, ціни, а також для розсилки новин та інших матеріалів від імені Інтернет-магазину MATHRESOURCES.XYZ;

проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних для поліпшення якості послуг Інтернет-магазину MATHRESOURCES.XYZ, зручності їх використання, планування та розробки нових сервісів і послуг.

4. Способи та строки обробки Персональних даних

4.1. Обробка Персональних даних Користувача (Замовника) з метою, визначеною розділом 3 Політики конфіденційності, здійснюється без обмеження будь-якими строками, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Адміністрація Сайту зобов’язана забезпечувати Конфіденційність Персональних даних, наданих Користувачем (Замовником). Персональні дані Користувача (Замовника) можуть бути надані Адміністрацією Сайту іншим суб’єктам виключно з підстав і в порядку, встановлених законодавством України. 4.3. Адміністрація Сайту зобов’язується застосовувати всі залежні від неї заходи задля забезпечення захисту Персональних даних Користувача (Замовника) від несанкціонованого або випадкового доступу, пошкодження, знищення, блокування та інших протиправних дій з боку третіх осіб.

5. Файли Cookies, інформація про відвідування

5.1. Для роботи Сайту використовуються файли Cookies. Інформація, яка записана в файлах Cookies, може бути використана для оптимізації та вдосконалення роботи Сайту, наприклад, з рекламною та статистичною метою, для адаптації Сайту до індивідуальних потреб Користувача (Замовника) тощо.

6. Інформаційні розсилки

6.1. При реєстрації на Сайті Користувач може надати згоду на отримання від Інтернет-магазину MATHRESOURCES.XYZ розсилок рекламно-інформаційного характеру. Зазначені розсилки можуть містити комерційні електронні повідомлення, інформацію про Контент, майбутні акції, розіграші та інші заходи Інтернет-магазину MATHRESOURCES.XYZ, і розсилаються у вигляді листа на електронну адресу та/або короткого повідомлення (SMS) на номер телефону, які вказані Користувачем (Замовником) у його Особистому кабінеті.

6.2. Користувач (Замовник) може відмовитися від розсилки в будь-який момент, перейшовши за відповідним посиланням в листі або написавши Адміністрації сайту.

7. Додаткові умови

7.1. Виконавець має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувачів (Замовників) та без їх попереднього повідомлення про це.

7.2. Зміни Політики конфіденційності набирають чинності з моменту їх опублікування шляхом розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач (Замовник) повинен припинити користуватися Сайтом і в такому випадку має право вимагати, щоб Адміністрація Сайту видалила його Персональні дані.

7.4. Всі спори, що виникають між Користувачем (Замовником) та Інтернет-ресурсом MATHRESOURCES.XYZ, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спору, Користувач або Інтернет-ресурс MATHRESOURCES.XYZ можуть звернутися в судові органи відповідно до чинного законодавства.

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Маліков Володимир Юрійович
Місце реєстрації: м.Світловодськ, вул.Героїв України, буд.1
РНОКПП: 2839607114
Електронна адреса Інтернет-ресурсу: https://mathresources.xyz
Електронна пошта: info@mathresources.xyz